پارکینگ خودرو های سنگین

پارکینگ خودرو های سنگین


بدون پارکینگ خودرو های سنگین، پارک و تردد خودروهای سنگین در شهرها ضمن سلب آسایش و آرامش، به امکان شهری در حوزه تأسیسات نیز آسیب جدی می زند، زیرا تأسیسات شهری برای تردد خودروهای سبک و نیمه سنگین برنامه ریزی شده است.

پارکینگ کامیون ها

پارکینگ کامیون ها

رانندگان از مهره های اصلی توسعه‌ اقتصادی کشور محسوب می‌شوند، این افراد یکی از پرخطرترین مشاغل را انتخاب نموده ‌اند، برای جلوگیری از تردد خودروهای سنگین در مناطق مسکونی شهرداری باید یک پارکینگ در خارج از شهر برای استقرار خودروهای سنگین در نظر بگیرد.

ممنوعیت عبور کامیون در شهرها

برای ایجاد امنیت و روانسازی ترافیک، جلوگیری از آلودگی های محیط زیستی، صوتی گره های ترافیکی، خطرات ناشی از تصادفات، خطر محموله های بارگیر ها و فراهم اوردن امنیت و ارامش شهروندان، تردد ماشین های سنگین در شهر ممنوع است.

یکی دیگر از مسولان استقرار

پارک خودروهای سنگین در معابر ممنوع” و شرکت های ساماندهی حمل و نقل بار و کالا وظیفه اصلی استقرار خودروهای تحت پوشش خویش را دارند.

همانطور که حضور خودرو های سنگین در شهر خطرات و خرابی هایی به دنبال دارد نگه داری این خودرو ها در خارج از شهر نیز با معضل هایی روبه رو است. برای تهیه امنیت این خودرو ها نگهبان و نگهبانی، دوربین های مدار بسته، فضای محصور از محیط خارج، تعمیرگاه ها، دسترسی تاکسی سرویس، عدم فاصله طولانی از شهر و هزینه هایی از این قبیل در بر میگیرد.

با در نظرنگرفتن پارکینگ خودرو های سنگین ، رانندگان ماشین های ‌های خود را در کوچه و خیابان‌های محل اقامت خود پارک می کنند، که این اسباب آزار همسایگان و در نهایت شکایت‌های فراوان از طرف همسایگانِ به مسئولان را دربر می گیرد.