ایمنی کار

ایمنی کار با ماشین آلات راه سازی


با وجود این سوانحی که رخ می دهد اکثرا به علت عامل انسانی است. یک شخص هوشیار با رعایت ایمنی کار و یک ماشین که سرویس و نگهداری آن به خوبی صورت گرفته باشد یک مجموعه ایمن و کارامد و پرسود را تشکیل می دهد.

ایمنی کار

نماد ایمنی کار CE

ماشین دارای این نشان بدان معنی است که وقتی ماشین تحویل مشتری می شود (ملزومات ایمنی و نیازهای ضروری) را طبق دستورالعملهای ایمنی ماشین در اتحادیه اروپا دارا می باشد. اگر شخصی با اعمال تغییرات ایمنی ماشین را تحت تاثیر قرار دهد مسئولیت این امر بر عهده خود او خواهد بود.

اعلامیه EMC

تجهیزات الکترونیکی ماشین ممکن است باعث ایجاد تداخل با سایر تجهیزات الکترونیکی شود یا این که تحت تاثیر تداخل ناشی از تجهیزات الکترومغناطیسی خارجی قرار بگیرد که در این صورت ممکن است موجب بروز خطرات ایمنی شود.

ایمنی کار

با توجه به حساسیت تمامی قسمتهای ماشین نسبت به این امر می بایستی توجهی خاص به کابین ماشین آلات راهسازی و ساختمانی داشت که اپراتور در هنگام کار با ماشین بیشترین ارتباط را با آن و تجهیزات مربوطه اش دارد لذا توجه به استانداردهای کابین و شرایط ایمن آن از مسایل مهمی است که در کاهش حوادث و بالابردن سطح ایمنی اپراتور دستگاه تاثیر گذار است.

ROPS,FOPS

FOPS مخفف لاتین عبارت حفاظت در برابر سقوط اشیاء ( محافظت سقفی و ) ROPS مخفف لاتین عبارت حفاظت در هنگام چپ شدن ( حفاظت هنگام چپ شدن) است. در مورد کابین به هیچ و جه تغییرات غیر مجاز مثل پایین آوردن ارتفاع سقف – سوراخکاری یا جوشکاری روی پایه ها به منظور نصب کپسول آتش نشانی یا آنتن رادیو و یا سایر تجهیزات بدون در میان گذاشتن با پرسنل بخش مهندسی نبایستی انجام شود.

پراتور لازم است به هنگام بکارگیری ماشین به نکات زیر توجه نماید :

  • صندلی را بر اساس قد و وزن خود تنظیم نماید
  • زمین محل کار را در شرایط خوبی نگهدارید
  • از تکنیکهای اپراتوری و سرعت تناسب با شرایط موجود استفاده کنید